Consultancy

AVG en NEN7510 (reeks)

Praktische en concrete aanbevelingen op maat

Sinds de start van Vivia adviseren wij (zorg)instellingen op het gebied van informatiemanagement architectuur, releasemanagement en EPD-programmamanagement. Wij zorgen voor:

  • Maatwerkoplossingen
  • Praktische en concrete aanbevelingen
  • Gebruiksvriendelijke, innovatieve en stabiele ICT-oplossingen voor de zorg

Consultancy is maatwerk. Uw organisatie is anders dan andere organisaties en vraagt daarom wellicht ook om een andere aanpak. Wij luisteren goed naar wat uw organisatie vraagt en denken met u mee. In sommige gevallen is het niet mogelijk om op afstand werkzaamheden uit te voeren. In dat geval komen onze medewerkers naar u toe.

Ook onbevangenheid is soms noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het analyseren van continuïteitsplannen. Geen enkele ICT-manager kan 100% beschikbaarheid van uw systemen garanderen. Op basis van onze analyses bieden wij praktische en concrete oplossingen, die helpen om het huidige niveau van zorggarantie bij uitval te verhogen dan wel te bewaken.

 

NEN7510 versus AVG

Sinds de komst van de AVG, krijgen we veel vragen over het verschil tussen de NEN7510 en de AVG. Hieronder staat grafisch weergegeven (Bron: Brand Compliance) waar het verschil en de overlap zit:

Vivia heeft jarenlange ervaring in de zorg, met als speciaal aandachtsgebied informatieveiligheid en privacy. Vivia ondersteunt organisaties bij het implementeren van deze normen en richtlijnen. Nieuwe richtlijnen waaronder, de NEN7512, het CBP Richtsnoer, en de AVG zijn factoren waarmee rekening wordt gehouden tijdens een implementatieproces.

AVG

IS UW ORGANISATIE KLAAR VOOR DE AVG?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt.  Dat dit impact heeft op uw organisatie is vanzelfsprekend, zo zult u datalekken moeten melden en een verwerkingsregister bij moeten houden. Dit vraagt in de meeste gevallen om een andere manier van werken.

Vivia ondersteunt inmiddels meerdere organisaties bij voldoen aan de AVG.

  • Van belang is het hebben van een kwaliteitsysteem waarmee je als organisatie makkelijk kan aantonen welke maatregelen je hebt ingeregeld. Wij werken met verschillende systemen zoals SmartManSys, EasyPrivacy en Controlbook. Een voorbeeld van het dashboard van Easyprivacy ziet er als volgt uit:

Vivia kan assisteren bij het onderhouden van uw kwaliteitssysteem.

  • Periodiek helpt een kwaliteitssysteem met het gestructureerd bijhouden van de maatregelen om zo te voorkomen dat de AVG eenmalig ingevoerd wordt/is en daarna niet meer wordt bijgehouden.
  • Indien gewenst kan Vivia ondersteunen bij het inregelen van de privacymaatregelen. Indien nodig valt Vivia hierbij terug op samenwerkingpartners zoals PrivacyTeam en Stimmt.
  • Vivia biedt tevens een systeem voor het 24*7 kunnen melden van datalekken en andere veiligheidsincidenten
  • Vivia biedt online training op het gebied van informatiebeveiliging om zo structureel aan bewustwording te werken onder personeel.