ViviaConnect

Veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en hun cliënten

ViviaConnect is een systeem dat berichtenverkeer tussen zorgverleners mogelijk maakt. Op dit moment worden zorgprofessionals 600 tot 800 keer per dag voorzien van actuele medische gegevens van patiënten.

Vivia Connect functioneel

Doel van ViviaConnect is om alle relevante medische informatie vanuit verschillende zorginformatiesystemen op een eenduidige wijze aan te kunnen bieden aan systemen zoals OmniSuite, maar ook bijvoorbeeld aan Persoonlijke Gezondheids Dossiers van derden. Hierbij worden, indien mogelijk, standaarden gevolgd en aanvullende maatwerkkoppelingen gerealiseerd waar dit niet mogelijk is.

Voordelen

  • Het stroomlijnen van informatiesystemen op basis van o.a. HL7 en EDIFACT
  • Het beschikbaar maken van niet-gestandaardiseerde informatie met een API-koppeling
  • Het bufferen van actuele gegevens, zodat er altijd een nooddossier voorhanden is als het EPD uitvalt