PGD modules

OmniSuite beantwoordt voor een groot gedeelte aan de oproep (02/07/2014) van onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Inzage medische gegevens

“Binnen 5 jaar (uiterlijk eind 2019) heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%. Dit heeft tot effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en dat fouten in dossiers bij zorgverleners sneller gedetecteerd kunnen worden.”

Door middel van verschillende modules is Vivia in staat het Persoonlijke GezondheidsDossier nóg vollediger te maken.
Zo kunnen patiënten hun gehele PGD inzien. Ook het bekijken van de ziektegeschiedenis en het gebruik van een klachtenwijzer behoren tot de mogelijkheden. De modules die Vivia heeft ontwikkeld kunnen toegevoegd worden in elk PGD-systeem naar keuze.

Inzage

Met behulp van de module Inzage kunnen patiënten de door hun zorgverlener geregistreerde gegevens inzien. Wanneer patiënten deze gegevens kunnen inzien, zijn ze beter voorbereid op een doktersbezoek. Ook worden eventuele onduidelijkheden of onjuiste registraties zichtbaar. Vroegtijdig onderzoek naar de effecten van inzage door patiënten in de medicatielijst laat bijvoorbeeld zien dat dit de kwaliteit van de medicatielijst kan verhogen.

Patiënten kunnen ook beter geïnformeerd raken wanneer zij binnen het PGD tevens inzage hebben in de medische data, die door hun zorgverlener(s) wordt geregistreerd. Een PGD kan op die manier een belangrijke ‘geheugensteun’ zijn, doordat patiënten de informatie die tijdens het consult wordt verschaft nog eens kunnen raadplegen. Inzage in het dossier helpt patiënten bovendien om hun ziekteverloop te analyseren en op basis daarvan beslissingen te nemen. Ook hebben patiënten door inzage in het dossier het gevoel dat ze beter snappen hoe hun gedrag hun gezondheid beïnvloedt.

Ziektegeschiedenis

Het inzien van de ziektegeschiedenis is voor veel patiënten van groot belang. Zo kan deze inzage voor een patiënt als onmisbare geheugensteun dienen bij afspraken met (nieuwe) artsen. Helemaal wanneer de patiënt te maken heeft met meerdere ziektes en medicijnen, waardoor het geheel wel eens wat onoverzichtelijk kan worden.

Verder kan het voor een patiënt fijn zijn om na te gaan hoe zijn of haar ziekte zich heeft ontwikkeld, welke medicijnen een positief of negatief effect hadden en wat er is gecorrigeerd. Dit kan ervoor zorgen dat de patiënt zich bewuster wordt van hoe zijn of haar ziekte verloopt, waardoor extra problemen voorkomen kunnen worden.

Wondmonitoring

Wondmonitor is een applicatie die zorgt voor efficiënte documentatie van wondzorg (inclusief consistente wondfoto’s), waarbij deze informatie real-time voor de hele zorgketen beschikbaar is.

De applicatie brengt door middel van foto’ s niet alleen de grootte van de wond in kaart, maar ook de diepte, vochtigheidsgraad en dus de ernst van de wond. Aan de hand van deze factoren kan de wondverzorger eenvoudig een oordeel vellen over de wond. Het werken met pen, papier en liniaal is dan niet meer nodig, wat een tijdbesparing betekent.

Voor meer informatie, zie www.vivia.nl/nxg

Klachtenwijzer

De klachtenwijzer, gebaseerd op selfcare, maakt het voor patiënten mogelijk om via een applicatie zelf aan te geven waar ze medische klachten ervaren. Na het betreffende lichaamsdeel te hebben aangewezen in de applicatie, dient de patiënt een aantal vragen te beantwoorden over de klachten die hij of zij ervaart.

Bent u in het buitenland en is er geen arts aanwezig die uw taal spreekt? De klachtenwijzer is dé uitkomst voor zo’n taalbarrière. De applicatie vertaalt uw ingevoerde gegevens rondom uw klachten moeiteloos in de moedertaal van de arts. Op dit moment worden de volgende talen ondersteund: Turks, Spaans, Duits en Engels.

De klachtenwijzer is speciaal voor één van onze klanten ontwikkeld. Graag bieden wij deze toepassing samen met onze klant aan als toevoeging op PGD-systemen.