NXG – Wondzorg 2.0

NXG | Wondzorg 2.0

Context

Tijdens de dagelijkse verzorging van cliënten is er regelmatig controle op bijvoorbeeld huidproblemen, voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel. Bij signalering van risico op huidletsel wordt dit opgenomen in het zorgleefplan en worden preventieve materialen ingezet (bv antidecubitusmatras) en regelmatig geëvalueerd. Indien er daadwerkelijk sprake is van een complexe wond wordt dit met behulp van een wondplan in het digitale zorgdossier bijgehouden. De verantwoordelijk verpleegkundige met als aandachtsgebied wondzorg, beoordeelt wonden en informeert en instrueert collega zorgverleners over wondverzorging.

In Nederland kennen we circa 200.000 cliënten met chronische wonden. Deze mensen vallen onder supervisie van circa 700 gespecialiseerde wondverpleegkundigen (ook wel regieverpleegkundige genoemd).

In 60% van de gevallen is veelal de gespecialiseerde wondverpleegkundige op afstand of ter plaatse betrokken. Voor cliënten met chronische wonden kennen we zorgorganisaties waarbij gemiddeld 4 tot 5 wondplannen per jaar worden opgesteld.