NXG

Oplossing

Wondmonitoring zorgt voor efficiënte documentatie van wondzorg (inclusief consistente wondfoto’s), waarbij deze informatie real-time voor de hele zorgketen beschikbaar is.

Wondmonitoring vindt plaats door de combinatie van een handheld in combinatie met een uitgebreide webapplicatie voor de specialist.

De applicatie brengt door middel van foto’ s niet alleen de grootte van de wond in kaart, maar ook de diepte, vochtigheidsgraad en dus de ernst van de wond. Aan de hand van deze factoren kan de wondverzorger eenvoudig een oordeel vellen over de wond. Het werken met pen, papier en liniaal is dan niet meer nodig, wat een tijdbesparing betekent.

Verder wordt de communicatie tussen zorgverleners in de wondzorg, die op dit moment gering is, efficiënter door de applicatie. Tezamen betekent de applicatie dat meer patiënten betere wondzorg krijgen, omdat er tijd wordt bespaard.

Focus

De focus van de NXG Wondmonitor ligt op wondzorg (chronische wonden). Zowel klinische zorg en thuiszorg worden steeds duurder in Nederland door stijgende prijzen en een stijgende vraag om wondzorg. Hierdoor stijgen de gemiddelde kosten voor wondzorg per patiënt per jaar.

Doelgroep

De NXG Wondmonitor is een oplossing die gebruikt kan worden door verschillende groepen binnen de zorgsector die te maken hebben met wondzorg. Omdat het een te brede aanpak zou zijn om de Wondmonitor in eerste instantie aan te bieden aan al deze groepen, is er een analyse gemaakt om te concluderen aan welke groep(en) de monitor het beste aangeboden kan worden. De volgende groepen zijn opgenomen in de analyse:

 • Huisartsen
 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s)
 • Thuiszorg organisaties

Potentie Nederlandse zorgmarkt

 • 90 ziekenhuizen
 • 260 gespecialiseerde klinieken
 • 950 thuiszorg organisaties
 • 600 verzorgingstehuizen
 • 1100 verplegingstehuizen
 • 200.000 patiënten per jaar

Voordelen NXG Wondmonitor

 • Lagere reis- en transportkosten
 • Meerdere patiënten kunnen worden gemonitord binnen hetzelfde tijdsbestek
 • Patiënten hoeven minder een check-up te ondergaan
 • Delen van wondinformatie is eenvoudig, waardoor real time second opinion mogelijk is
 • Eenvoudigere en accuratere diagnose
 • Efficiëntere digitale administratie
 • Flexibelere planning van personeel: NXG Wondmonitor is eenvoudig in gebruik zodat iedereen het apparaat kan bedienen

Aanvullende project informatie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Samenwerking