Dit invulformulier wordt gebruikt om een informatie veiligheidsincident te melden. Of er sprake is van een mogelijk datalek, weten we formeel nog niet in deze fase, vandaar dat we uw melding eerst behandelen als incident.

  Het is niet de bedoeling dat u in dit formulier privacy gevoelige gegevens met ons deelt. Indien nodig worden die op een later moment uitgewisseld in het belang van de afhandeling van deze melding.

  De contactgegevens die u achterlaat, worden maximaal drie maanden bewaard binnen Triade Vitree. De bewaartermijn van de verwerkingsverantwoordelijke kan mogelijk hiervan afwijken.

  Voor de afhandeling is het van belang om onderstaande vragen te beantwoorden.

  Hoe wilt u deze melding noemen in de verdere afhandeling van het incident?

  De contactpersoon van uw eigen organisatie of Triade Vitree kan helpen met de beantwoording hiervan. Deze melding is bedoeld voor het eerste contact. Daarna wordt met u contact opgenomen voor de vervolgstappen.

  Wie is de contactpersoon van uw organisatie (bijvoorbeeld Functionaris Gegevensbescherming) ?

  Voor verdere afhandeling van de melding is het van belang om eerst telefonisch contact te hebben.
  Op welk nummer kunnen we u bereiken ?

  Graag de vragen beknopt beantwoorden.

  1. Geef een samenvatting van het incident (zonder privacy gegevens):

  2. Op welke datum of in welke periode heeft het veiligheidsincident plaats kunnen vinden? Geef dit a.u.b. zo specifiek mogelijk aan.

  3. Welke typen persoonsgegevens zijn betrokken bij het veiligheidsincident?

  Gewone persoonsgegevens:

  Bijzondere persoonsgegevens:

  4. Omschrijving groep personen om wiens gegevens het gaat.

  5. Van hoeveel personen zijn de persoonsgegevens betrokken bij het veiligheidsincident?

  Minimaal Maximaal

  6. Heeft u een idee hoe het veiligheidsincident heeft kunnen ontstaan?

  7. Mocht u nog aanvullende informatie in deze fase willen delen, dan kunt u die hier nog kwijt:

  Nadat u op "Verzenden" heeft geklikt, nemen we binnen 4 uur contact met u op.