Consultancy | NEN

04/04/2014

nen

Binnen elke organisatie kijkt men elkaar vaak aan zodra er rapporten van de inspectie binnenkomen of als er vragen worden gesteld naar aanleiding van privacy-, safety- of securityvraagstukken.

Dit soort vragen zijn op papier eenvoudig, echter hebben ze vaak vergaande en complexe gevolgen. Het komt neer op organisatorische en IT-vraagstukken die conform geldende normen moeten worden geïmplementeerd in de organisatie. De normen zijn onderhevig aan verandering waardoor er continue ontwikkeling is op het gebied van privacy, safety en security. Deze veranderingen kosten organisaties veel tijd en geld om alles op het juiste niveau te houden.

Vivia heeft jarenlange ervaring in de zorg en zitting in de NEN7510 normcommissie. Met onze ervaring proberen we de normontwikkelingen dicht bij de praktijk te houden, zodat implementatie ervan past in het huidige zorgproces. Vivia ondersteunt organisaties bij het implementeren van deze normen en richtlijnen. Nieuwe richtlijnen waaronder, de komende NEN7512, het CBP Richtsnoer en de NSCS-richtlijn voor beveiliging van webapplicaties zijn factoren waarmee rekening wordt gehouden tijdens een implementatieproces om daarmee een compleet beeld, van de voor uw specifieke situatie, te creëren.

Om het proces te begeleiden en te structureren maakt Vivia gebruik van een ISMS (Incident Security Management System), ontwikkeld door CompLions. Een ISMS toont de voortgang van implementatie, de graad van effectiviteit en de relatie tussen meerdere normen. Dit maakt het overzichtelijk voor het management en voor een auditor tastbaarder om te beoordelen hoe ver de organisatie is met de implementatie van de van toepassing zijnde normen (en/of het kader).

Mochten de cijfers en afkortingen van alle normen u duizelen en wilt u er nog eens met een expert over praten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken ernaar uit om samen uw organisatie te belichten.