NEN7510

05/01/2016

Bel Vivia voor ondersteuning, implementatie of een risicoanalyse

Heeft u behoefte om:

  • inzicht te verkrijgen in de mate waarin de organisatie NEN7510/NEN7512 compliant is;
  • zicht te krijgen op (potentiĆ«le) datalekken (technische en organisatorische) en pragmatische maatregelen om deze risico’s te verlagen;
  • een haalbaar en praktisch advies te ontvangen, met heldere acties waarmee u zelf aan de slag kunt
  • een coach op de achtergrond te hebben (wij bieden u een security officer as a service);
  • ondersteuning te hebben bij het voorbereiden van de organisatie voor een interne audit;

Dan bent u bij Vivia aan het juiste adres!

Risicoanalyse

Wij bieden fixed price een risicoanalyse aan. Op basis van interviews bij u op locatie, stellen wij vast welke risico’s er zijn op het gebied van het NEN-normen kader en de geldende privacy wet- en regelgeving.  Na afloop ontvangt u naast de risicomatrix een rapport waarin de voor u geldende prioriteiten staan benoemd met al dan niet lopende acties binnen uw organisatie. Zo heeft u snel inzicht in en een overzicht van het toetsingsproces.

Toetsing

Bent u van mening dat uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, de processen en procedures op orde heeft. Is de vervolgvraag of de processen en procedures in de praktijk voldoende zijn geborgd? Vivia is objectief, pragmatisch en helpt u snel inzicht te krijgen.

Optioneel

Ondersteuning van uw medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten die voortkomen uit de risicoanalyse.

In samenwerking met Stimmt kunnen wij, waar nodig, aanvullende juridische adviezen verlenen.

Tooling

Vivia heeft kennis van ISMS (Information Security Management System) systemen, die gangbaar zijn in de markt. Ondersteuning bij implementatie van en/of actualisatie van het systeem dat u nu gebruikt behoort tot onze mogelijkheden. Het resultaat is dat u altijd een actueel overzicht heeft op het gebied van informatiebeveiliging. Onze laatste implementaties verlopen succesvol op basis van SmartManSys.

NEN

Vivia heeft jarenlange ervaring in de zorg en heeft lange tijd zitting genomen in de NEN7510 normcommissie. Vivia ondersteunt organisaties bij het implementeren van deze normen en richtlijnen. Nieuwe richtlijnen waaronder, de NEN7512, het CBP Richtsnoer en de AVG zijn factoren waarmee rekening wordt gehouden tijdens een implementatieproces van de NEN7510. Op verzoek kunnen wij het implementeren van de NEN7510 combineren met de ISO27001.

Samenwerking Privacy Company B.V.

Stimmt B.V. staat voor een pragmatische en interdisciplinaire aanpak die aansluit op het DNA van Vivia. Juridisch advies is namelijk alleen waardevol als het rekening houdt met de praktijk van alledag. Met de diepgaande inhoudelijke kennis van ICT in al haar aspecten, kwalificaties en ervaring binnen de rechtspraktijk is Stimmt als geen ander in staat om u op een integrale interdisciplinaire wijze van advies te dienen. Vivia ervaart de adviezen van Stimmt als bruikbaar en pragmatisch.