Vivia ondersteunt ZorgSaam bij verdere uitrol EZIS

12/01/2011

klant-1

Vivia is gevraagd om, vanuit haar kennis van het EPD-systeem EZIS, te ondersteunen bij de verdere uitrol van het systeem om alle medische gegevens van patiënten digitaal toegankelijk te maken.

De papieren status moet langzaam verdwijnen, want via de digitale weg is patiëntinformatie snel en altijd beschikbaar. Nu komt er nog in veel gevallen een koerier aan te pas om patiëntinformatie bij de behandelend zorgverlener te krijgen.

ZorgSaam (v/h Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen) is in 2004 gestart met de implementatie van EZIS. EZIS is het systeem voor beheer van het Elektronisch PatiëntenDossier van Chipsoft dat voor het ziekenhuisdeel van ZorgSaam de basis vormt voor de zorgverlening. Inmiddels wordt EZIS door alle dokters en verpleegkundigen gebruikt. Echter van een 100% digitaal dossier is binnen het ziekenhuis nog geen sprake.

Zorgverlening op verschillende locaties

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is een stichting waartoe het algemeen ziekenhuis, verdeeld over verschillende locaties (Terneuzen, Oostburg, Hulst), behoort. Daarnaast vallen ook de Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorgcentrum Coensdike te Aardenburg en Huize Emmaus te IJzendijke onder deze stichting. Door een goede samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen wordt de continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeterd.

Elk jaar worden circa 12.000 meerdaagse ziekenhuisbehandelingen en 10.000 dagbehandelingen uitgevoerd, verdeeld over diverse specialisaties. In totaal zijn er ruim 95 medische specialisten verbonden aan het ziekenhuis van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Zij staan garant voor goede zorg, ieder op zijn of haar vakgebied. Verdeeld over de vier locaties werken er circa 1.400 werknemers bij ZorgSaam.